Pedagogisch Beleid

Ons pedagogisch beleidsplan beschrijft onze pedagogische missie en visie en is het uitgangspunt voor onze werkwijze in de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. De pedagogische visie is het uitgangspunt voor ons pedagogisch beleid. Samen met kindpartners basisschool De Wegwijzer en peutergroep De Wegwijzer zijn we sinds augustus 2018 een kindcentrum. De nauwe samenwerking tussen de beroepskrachten, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis, kunde en mogelijkheden, zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen.

Om een indruk te geven hoe wij werken beschrijven wij onze visie, mocht u ons gehele pedagogisch beleidsplan willen lezen dan kunt u dit aanvragen via onze contact pagina.

Pedagogische visie van Beide Handjes Kinderopvang
Onze visie op opvoeding en ontwikkeling vormt de basis van de dagelijkse omgang met de kinderen en wordt gekenmerkt door de volgende aspecten:

  • respect – we werken vanuit de basisgedachte dat ieder kind uniek is;
  • ieder kind is van nature een sociaal wezen en gericht op het ontdekken van de wereld om zich heen;
  • ieder kind heeft behoefte aan veiligheid, structuur, ritme en continuïteit;
  • ieder kind is gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Kinderen kunnen zich ontwikkelen vanuit een veilige en vertrouwde omgeving. Alhoewel ieder kind algemene fasen doorloopt, doet ieder kind dit in zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze. Door de kennis die de pedagogisch medewerkers bezitten over de ontwikkeling van kinderen kunnen zij de kinderen begeleiden in de fase waarin zij zich bevinden. Zij bieden kinderen hiervoor de ruimte en de mogelijkheden. Zij leren de kinderen om hun eigen keuzes te maken, kritisch na te denken en creatief oplossingen te bedenken. In groepsopvang leren kinderen rekening te houden met anderen, verschillen tussen elkaar te accepteren en voor zichzelf op te komen.