Ons verhaal

Onze visie op opvoeding en ontwikkeling vormt de basis van de dagelijkse omgang met de
kinderen en wordt gekenmerkt door de volgende aspecten:

► Respect – we werken vanuit de basisgedachte dat ieder kind uniek is;
► Ieder kind is van nature een sociaal wezen en gericht op het ontdekken van de wereld om zich heen;
► Ieder kind heeft behoefte aan veiligheid, structuur, ritme en continuïteit;
► Ieder kind is gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Kinderen kunnen zich ontwikkelen vanuit een veilige en vertrouwde omgeving. Alhoewel
ieder kind algemene fasen doorloopt, doet ieder kind dit in zijn eigen tempo en op zijn eigen
wijze. Door de kennis die de pedagogisch medewerkers bezitten over de ontwikkeling van
kinderen kunnen zij de kinderen begeleiden in de fase waarin zij zich bevinden. Zij bieden
kinderen hiervoor de ruimte en de mogelijkheden. Zij leren de kinderen om hun eigen keuzes
te maken, kritisch na te denken en creatief oplossingen te bedenken. In groepsopvang leren
kinderen rekening te houden met anderen, verschillen tussen elkaar te accepteren en voor
zichzelf op te komen.