Low Five

De groep ‘Low Five’ is onze onderbouw BSO groep. Hier worden kinderen opgevangen die in groep 1
of 2 zitten van de basisschool. Plezier hebben is het belangrijkste op de BSO.
Op onze BSO geven we je kind alle ruimte om na school vrij te zijn. Na school willen kinderen graag
bewegen, ontspannen, spelen en met leeftijdsgenootjes zijn. Met sommige activiteiten werken we
samen met High five. De kinderen helpen elkaar en leren van elkaar.
We werken met verschillende hoeken. In de ene hoek kun je tot rust komen en een boek lezen en de
andere hoek zet juist aan tot inspanning en/of expressie. Alles is ingespeeld op het stimuleren van de
creativiteit die kinderen van nature hebben.
We vinden het belangrijk dat er een fijn klimaat heerst waarin kinderen zich veilig voelen. De
medewerkers spelen hier een grote rol in. Ze observeren, sturen bij waar nodig, leggen uit en helpen
kinderen zelf dingen op te lossen.