Klachtenregeling

Hoewel wij ons best doen om alles goed te doen, weten we ook dat we fouten kunnen maken of dat er misverstanden kunnen ontstaan. Dat mag u uiteraard aan ons melden. Omdat onze dienstverlening vooral bestaat uit het verzorgen en opvoeden van kinderen, wordt elke klacht serieus genomen. Dit is voor ons van groot belang, want hierdoor kunnen we niet alleen iets aan de klacht doen, maar ook bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.

Voor ouders/verzorgers van Beide Handjes is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen, indien zij zelf of hun kind nadeel hebben ondervonden door de werkwijze van Beide Handjes. Dat kan via dit klachtenformulier. Wat de procedure is in deze staat beschreven in onze klachtenreglement.

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de klachtenafhandeling en behoefte heeft aan onafhankelijke en deskundige informatie en advies. Hiervoor kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Zij zijn verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en verwijzen u, wanneer dat nodig is, ook aan hen door. In sommige gevallen kunt u een klacht direct aan de Geschillencommissie voorleggen. Meer informatie over het Klachtenloket Kinderopvang vindt op de website www.klachtenloket-kinderopvang.nl.