High Five

De groep High five is onze bovenbouw BSO groep. Hier worden kinderen opgevangen die in groep 3
of hoger zitten van de basisschool. Deze leeftijd kinderen moeten vrij zijn om te doen waar ze zin in
hebben en zich goed bij voelen. Even tot rust komen, alleen of samen.
Ze worden uitgedaagd door allerlei materialen en activiteiten aan te bieden maar uiteindelijk
beslissen de kinderen zelf wat ze die dag gaan doen.
Er ontstaan vriendschappen op de BSO. Dat is belangrijk voor het ontwikkelen van de eigen identiteit.
Als individu je staande houden in een grotere groep is een leerzaam, leuk en soms moeilijk proces.
Onze medewerkers begeleiden de kinderen hierin. Kinderen in de BSO-leeftijd horen namelijk graag
bij een groep. Ze vergelijken zichzelf met anderen en ontdekken de effecten van hun gedrag,
waardoor je ze ziet groeien. De BSO is de plek waar je kind meer verantwoordelijkheid voelt en
neemt. Het heeft het gevoel dat het serieus genomen wordt, dat volwassen mensen vertrouwen in
hem of haar hebben. Kinderen voelen zich meer betrokken als zij zelf invloed hebben op hun (eigen)
omgeving. Wij dagen ze daarom uit om mee te denken over de invulling aan de BSO. Ze hebben

invloed op de opzet van het activiteitenprogramma. Ze geven aan wat zij willen doen met hun vrije
tijd en onze medewerkers houden daar zoveel mogelijk rekening mee.