Pinkies

De groep ‘Pinkies’ is onze 3+ groep. Hier worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 3+. Deze
groep biedt licht, ruimte en een heeft een huiselijke uitstraling. We hebben een eigen
verschoonruimte. Met onze 3+ groep proberen we kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de
basisschool. De peuters hebben een grote fantasie en richten zich voornamelijk op ‘zelf doen’ en
zelfstandigheid. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen. We richten ons daarom op activiteiten die hun
zelfstandigheid bevorderen en stimuleren ‘zelf doen’.  Het is essentieel om veel aandacht te
besteden aan de sociale ontwikkeling van peuters. Peuters willen erbij horen en kijken op naar
vriendjes en vriendinnetjes. Onder begeleiding van onze medewerkers leren de kinderen om te gaan
met empathie, medelijden en sociaal bewustzijn. Vaak gaat het ook om het leren omgaan met
emotie en de eigen wil. Deze mogen er zijn; kinderen leren dat hier aandacht voor is. Ze leren
gevoelens ook uit te spreken.