Duimelotjes

De groep ‘Duimelotjes’ is onze dreumesgroep. Hier worden kinderen opgevangen in de leeftijd van
1.5 tot 3 jaar. Deze groep biedt licht, ruimte en heeft een huiselijke uitstraling. We hebben 2
slaapkamers en een gezamenlijke verschoonruimte met de Knuistjes. Er zijn verschillende hoeken
waarin de kinderen kunnen spelen. Zo is een leeshoek en huishoek. Er is gebruik gemaakt van rustige
kleuren en natuurlijke materialen. Dreumesen spelen graag naast elkaar en nog niet met elkaar. Ze
doen elkaar graag na. Dreumesen hebben een enorme behoefte om te bewegen. Er is gelegenheid
om ergens op te klimmen, onderdoor te kruipen of achterlangs te lopen. Een dreumes kan zo de hele
dag oefenen en zijn drang om te bewegen kwijt. Het mooie is dat met name de grove motoriek op
deze manier ook wordt ontwikkeld. Een dreumes verzamelt graag. Daarom vind je op een
dreumesgroep volop mogelijkheden om dingen in mandjes te doen. Op de dreumesgroep bieden we
bovendien nooit te veel verschillende materiaal tegelijk aan. Hierdoor kunnen de dreumesen zich
echt richten op spelen en leiden we ze minder af.
We kijken altijd samen met jou als ouder waar een kind aan toe is met betrekking tot zindelijkheid en
wat het nodig heeft. Dit verschilt per kind. Onze ervaring is wel dat doordat de kinderen de juiste
faciliteiten krijgen aangeboden zoals makkelijk toegankelijke, lage wc’s en we samen naar de wc’s
gaan, ze zich eerder prettig voelen bij hun eigen zindelijkheidsontwikkeling.
We voeren veel gesprekken met de kinderen. Dat is onder andere goed voor de woordenschat die
zich nu enorm uitbreidt. Belangrijk is om goed te articuleren en de zinnen duidelijk uit te spreken. We

verwoorden helder wat wij of de kinderen gaan doen. We lezen voor, vertellen verhalen en luisteren
actief naar wat de kinderen zelf te vertellen hebben.