Privacystatement

Inleiding

Kinderopvang Beide Handjes respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de AVG draait alles om het beter beschermen van de privacy van personen. In dit privacystatement vindt u onze privacyprincipes en wat wij met uw gegevens doen, waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken. Wat ons betreft mag er geen onduidelijkheid over privacy bestaan.

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens verkopen aan derden? Dat doen wij niet. We gebruiken uw persoonsgegevens wel om u diensten te leveren waar u ons om vraagt. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Uw aanvraag af te handelen.
 • Een contract voor plaatsing van uw kind met u af te sluiten.
 • U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
 • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
 • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
 • U te vragen wat u van onze dienstverlening vindt.
 • Om u te informeren over onze activiteiten.
 • Informatie van sollicitanten te administreren.

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens

Om de gevraagde diensten te leveren, delen we uw gegevens met Proles Software BV. Zij gebruiken persoonsgegevens niet anders dan wij met hen hebben afgesproken. Wij zien erop toe dat Proles Software BV. adequate beveiliging toepast om persoonsgegevens veilig te stellen. Zij verwerken uw persoonsgegevens:

 • Voor het opstellen van de plaatsingsovereenkomst.
 • Voor de facturatie.
 • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.
 • Voor het opsporen van (toeslag) fraude. Hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zolang als nodig is voor de doelen waar we het in dit privacystatement over hebben en voor het naleven van wetten en regelgeving.

Recht op inzage van uw persoonsgegevens

U heeft zelf ook recht op inzage van uw gegevens. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van uw gegevens worden deze verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U kunt ons altijd vragen uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te wissen. Wij wijzigen of wissen uw gegevens tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden.

Beschermen van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheersprocedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacystatement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.