Over ons

Beide Handjes is gevestigd binnen Kindcentrum de Wegwijzer  en is er voor kinderen van 0 tot 13 jaar en hun ouders/verzorgers. Binnen KC De Wegwijzer wordt kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs onder een dak integraal aangeboden. Op KC de Wegwijzer begeleiden we onze kinderen van 0 tot 13 jaar in hun ontwikkeling. Deze begeleiding richt zich op hun zelfontplooiing, hun zelfstandigheid, hun creatieve denken, hun oplossend vermogen en hun leergierigheid, waarbij we recht doen aan verschillen. Door onze kinderen uit te dagen en te begeleiden in hun nieuwsgierigheid & leergierigheid ten aanzien van de wereld om hen heen, en ze daarbij te leren delen met elkaar, vertellen aan elkaar, vragen durven stellen, zich kwetsbaar op te stellen en ze te leren openstaan voor kritiek, zullen ze goed voorbereid aan de maatschappij kunnen deelnemen.Dit doen we in een veilige, positieve, toekomstgerichte en stimulerende omgeving. In deze omgeving is er sprake van optimale samenwerking tussen alle deelnemende partijen, dus kinderen, ouders, leerkrachten,begeleiders en team. De nauwe samenwerking tussen de beroepskrachten, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis, kunde en mogelijkheden, zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van onze kinderen. Door samen te werken in een respectvolle en open omgeving groeien kinderen.