Inschrijfformulier

Wij bieden opvang aan voor kinderen van 0-13 jaar.

Kies de gewenste contractsoort, dagen en tijden.

U kunt de door u gewenste contractsoort, dagen en tijden opgeven.

Vul de gegevens van uw kind in

Hier kunt u alle gegevens van uw kind invullen.

Vul de gegevens van de ouders in

Controleer nog even uw gegevens

  • Opvang
  • Producten
  • Kindgegevens
  • Oudergegevens
  • Samenvatting

Opvang

Via dit inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden voor het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Momenteel hebben wij voor de dagopvang (0-4 jaar) en de BSO (4-13 jaar) hebben iedere dag nog plaatsen vrij. Voor de maandag, dinsdag en donderdag nog maar enkele plaatsen en op woensdag en vrijdag meerdere.

Soort opvang

Welke soort opvang wenst u?

Selecteer het gewenste contractsoort

Contractsoort?

Voor hoeveel weken wilt u een vaste dag en uren?

Voor hoeveel weken wilt u flexibele dagen en uren?

Selecteer de gewenste dagdelen

Gewenste startdatum.

Op welke dagen wilt u gebruik maken van onze diensten?

Op welke tijden wilt u gebruik van van onze diensten?

Eventuele opmerkingen of aanvullingen.

Kindgegevens

Voornaam (indien uw kind al geboren is)

Tussenvoegsels

Achternaam

Is uw kind al geboren?

Geslacht van uw kind

(Verwachte) geboortedatum

Gegevens eerste ouder

Voornaam eerste ouder

Tussenvoegsel eerste ouder

Achternaam eerste ouder

Geslacht eerste ouder

Straatnaam eerste ouder

Huisnummer eerste ouder

Postcode eerste ouder

Woonplaats eerste ouder

Email eerste ouder

Telefoonnummer eerste ouder

Gegevens tweede ouder

Voornaam tweede ouder

Tussenvoegsel tweede ouder

Achternaam tweede ouder

Geslacht tweede ouder

Straatnaam tweede ouder

Huisnummer tweede ouder

Postcode tweede ouder

Woonplaats tweede ouder

Email tweede ouder

Telefoonnummer tweede ouder