Beide Handjes hanteert de Algemene voorwaarden in de kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze versie uit 2017 is de meest recente versie.  De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten voor dagopvang en BSO.